Projecten

Hieronder een aantal onderzoeksprojecen die we afgelopen jaren hebben gesteund:

 

  • The importance of midwives in the lives of women in San Juan la Laguna, Guatemala - Renate Klijnstra -

 

Renate Klijnstra onderzocht voor haar studie de betekenis van traditionele vroedvrouwen in het leven van zwangere vrouwen en jonge moeders in Guatamala. Dit onderwerp sprak haar aan, omdat zowel het moeder- als kindersterftecijfer in Guatemala bovengemiddeld hoog ligt in vergelijking tot omliggende landen, laat staan in vergelijking tot Nederland.

 

De traditionele vroedvrouw helpt vrouwen die weinig geld hebben om gebruik te maken van zwangerschap gerelateerde gezondheidszorg. Ook geven ze vrouwen kennis op het gebied van seksualiteit en moederschap. Ze geven mentale, emotionele en fysieke steun, ook wanneer vrouwen verstoten worden door de gemeenschap. Ze gaan soms mee met vrouwen naar afspraken met dokters of verpleegkundigen, in sommige gevallen om een inheemse taal naar het Spaans te vertalen.

 

Ondanks de komst van steeds meer biomedische hulpverleners, is de conclusie van haar onderzoek dat de traditionele vroedvrouw nog steeds een belangrijke rol vervult in het leven van vrouwen. Ze staan dichterbij de vrouwen dan biomedische dokters en hulpverleners en maken verschillende zaken bespreekbaar waar vrouwen normaal gesproken niet gemakkelijk over kunnen praten. Dit is niet alleen goed voor hun reproductieve gezondheid, maar uiteindelijk ook voor hun sociale positie.

 

  • Women's rights and access to land in Southern Malawi - Liza Koch -

 

Liza Koch examined the land tenure security for rural women in Southern Malawi by looking at the land rights situation and access to land for these women.

During her research, she found that land scarcity exacerbates gender vulnerability, especially in Southern Malawi where women according to the customary practice inherit family land. Furthermore, strengthening women’s land rights and their land tenure security alone is not sufficient to address the larger issues that arise from land scarcity, such as the dependence of land.

Therefore, more research needs to be done about economic and livelihood capacities that can have an impact on land productivity and could potentially reduce the dependence of land. Hopefully then, the larger issues of land and increasing conflicts can be addressed in the context of increasing population.

 

  • Herwaardering van African Wear - Mara Lin Visser -

 

Mara Lin Visser deed als onderdeel van haar master opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (Leiden) onderzoek in Ghana naar de herwaardering van "African Wear".

 

De resultaten van haar onderzoek suggereren dat de middenklasse haar kosmopolitische positie toont door het dragen van African wear. Juist mensen die buiten Ghana zijn geweest of via hun werk in contact staan met andere delen van de wereld, kiezen bewuster voor de Afrikaanse print. Op deze manier wordt er agency getoond via dress en positioneert de Ghanese middenklasse zich als trots Afrikanen.

 

  • Baas in eigen bedrijf: vrouwen aan zet in Bolivia

- reportage door Sanne Derks-

 

Nu klimaatverandering hun oogsten vernietigt, nemen Boliviaanse boerinnen het heft in eigen hand. Ze komen op voor hun rechten en eisen hun plek op als gelijkwaardige handelspartner. Met slimme aanpassingen komen ze de droogte en modderstromen te boven.

Sanne Derks schreef en fotografeerde hierover in One World (www.oneworld.nl).

 

titel
tempel muktinath